אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אילן נוה
30/01/2020
FABER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
17/0275/029
02/2017
02/2017
שחור
232 ATM
פלדה
מגף, ידית
כן
30/01/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379