אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יוגב בוקשיש
06/11/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
12/0041/111
01/2012
08/2017
שחור
200bar
פלדה
רשת, מגף, ידית, פקק ברז
כן
06/11/2020
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395