אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עדי מצליח
14/10/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S080
P354105
01/2019
01/2019
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380