אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים כינרת - 2
22/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S 80
P322332
01/2018
02/2018
אפור
3000 PSI
אלומיניום
כן
22/12/2021
לא

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383