אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

בועז זמיר
18/10/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
12 ליטר
047\0098\20
01/2020
01/2020
שחור
232 BAR
פלדה
מגף
כן
18/10/2021
כן

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383