אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חברת החשמל
06/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.1 ליטר
P317282
12/2017
12/2017
אפור
207 אט
אלומיניום
כן
06/01/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406