אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלומי פלניצקי
10/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
80Cf
P581045
08/2003
11/2018
אלומניום
207BAR
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
10/05/2021
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381