אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אייל החשמלאי 2
16/10/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
S 80
AS0842131
06/2020
06/2020
אפור טבעי
3000 PSI
אלומיניום
כן
16/10/2021
כן

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383