אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רט"ג 070
03/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
2.7 ליטר
AF5284
03/2019
03/2019
כסוף
207 אט
אלומיניום
כן
03/06/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406