אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
20/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.2
P214128
09/2014
05/2019
כחול
207
אלומיניום
כן
01/05/2020
כן 3 מדבקות מפוזרות על היקף המיכל.
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371