אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ערן רוזן EM
25/05/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
15
9235
05/2012
01/2019
אפור
235 BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
03/05/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383