אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רמי עובדיה
24/07/2019
Luxfer
SCUBA
הסבה לניטרוקס
0
11.1
P353351
01/2019
01/2019
כסוף
207
אלומיניום
כן
24/07/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406