אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עין אל חימוביץ
29/09/2019
MANNESMANN
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10L
1D9022D
04/1996
07/2019
לבן
200BAR
פלדה
מגף
כן
29/09/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381