אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ רוח צפונית
23/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S080
P704082
12/2005
05/2017
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380