אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יחיאל פרץ
09/01/2020
luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
S080
P316870
12/2017
12/2017
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
09/01/2021
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381