אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יגאל שטסל
27/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
P234746
12/2007
05/2020
אדום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380