אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אורי גוטמן
02/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15Liter
97/1074/054
05/1997
06/2020
צהוב
232BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
02/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381