אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חברת החשמל
06/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15 ליטר
19/0016/030
01/2019
01/2019
שחור
200 אט
פלדה
מגף
כן
06/01/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406