אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 39
16/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P254610
01/2016
01/2016
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
16/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395