אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חסן אבו ג׳נב
19/09/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
AS72616
08/1995
07/2019
לבן
207BAR
אלומיניום
כן
19/09/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381