אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי קורנבלו
15/08/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1
P352983
01/2019
01/2019
כסוף
207
אלומיניום
כן
15/08/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406