אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דן אשכנזי
10/05/2020
Vítkovice
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 Liter
13630049
07/2016
07/2016
לבן
230BAR
פלדה
כן
10/05/2021
מיכל מדלל למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381