אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יקיר שרעבי
30/10/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S50
R11498
06/2000
09/2019
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
30/10/2020
הצבע המקורי מתקלף הוחלף ציר לברז
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395