אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יוחאי בשן
21/07/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
12 ליטר
63416
04/2002
11/2017
אדום
232 BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
03/06/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383