אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
20/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.2
P214152
09/2014
05/2019
אדום
207
אלומיניום
לא
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371