אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עודד חגי
14/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P378781
09/2019
09/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
14/05/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395