אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 333
26/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
19Cf
AF1883
05/1995
11/2019
תכלת
207 bar
אלומיניום
כן
26/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393