אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רט"ג 001
19/12/2019
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
10 ליטר
AWI092
05/2018
05/2018
לבן
300 אט'
פלדה
מגף
כן
19/12/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406