אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אפי לוין
09/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
03/0647/025
03/2003
10/2020
כסוף
232BAR
פלדה
מגף, ידית
כן
09/11/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395