אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ערן קוזלווסקי
05/02/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10
CC312520
05/2016
05/2016
כחול
200
אלומיניום
כן
05/02/2021
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380