אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

B.D.A- 13
19/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10L
PP330632
08/2018
08/2018
ללא
3000 PSI
אלומיניום
כן
19/06/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379