אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ששי בוחניק
26/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
AS252697
08/2000
11/2020
כחול
207BAR
אלומיניום
פקק ברז
כן
26/11/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395