אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימה בריסקין
08/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1 ליטר
P297339
05/2017
05/2017
כסוף
207 אט'
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
08/01/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406