אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

פרי דייב ישראל
31/01/2020
MES
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
7 ליטר
00009484
07/2019
07/2019
אפור
200 אט
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
31/01/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406