אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים - 17
17/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
S 80
P347581
10/2018
10/2018
ירוק
3000 PSI
אלומיניום
לא
כן

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383