אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אייל עמירון
02/02/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10
BJ0054282
09/2017
09/2017
כסוף
220
אלומיניום
0
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380