אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 02
11/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
AS0601801
11/2010
04/2019
אלומניום
207BAR
אלומיניום
לא
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381