אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שמוליק פלד
21/10/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
AS0749328
09/2016
09/2016
כסוף
207BAR
אלומיניום
כן
21/10/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395