אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מתן טורקיה
06/11/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P347613
10/2018
10/2018
ירוק
207BAR
אלומיניום
כן
06/11/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395