אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 13
16/07/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
16/0016.007
01/2016
01/2016
שחור
232BAR
פלדה
מגף
כן
16/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395