אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ - רוח צפונית
18/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S080
S251725
07/2000
06/2020
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380