אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

נירים 11#
16/06/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10.0 Liter
95/1003/004
01/2019
05/2020
שחור
200 BAR
פלדה
כן
16/06/2021
המיכל נצבע מחדש ע״י הלקוח
לא

שלומי פלניצקי
מועדון הצלילה של גבי
29381