אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
10/02/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
14
98/539/037
11/1998
04/2016
לבן
200
פלדה
רשת, מגף
לא
לשימוש אויר בלבד!
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380