אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ רוח צפונית
01/07/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S80
AS0540993
08/2009
06/2019
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380