אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימה בריסקין
20/04/2020
Vítkovice
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 ליטר
180807
07/2016
07/2016
לבן
230 אט
פלדה
פקק ברז
כן
20/04/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406