אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
06/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7.2
CC194063
06/2014
05/2019
צהוב
230
אלומיניום
0
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371