אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אינדיגו
01/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S80
P441705
08/1989
06/2019
שחור
207bar
אלומיניום
כן
01/12/2021
לא

שלומי פלניצקי
אינדיגו
29381