אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

טרקטורים במשק
14/01/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
9 ליטר
DJ0054291
09/2017
09/2017
כסוף
207 אט'
אלומיניום
פקק ברז
כן
14/01/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406