אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רונן איטה
01/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10 Liter
18/0376/127
03/2018
03/2018
אלומניום
237bar
פלדה
מגף
כן
01/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381