אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי בוסידן
20/05/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
2011/42073
12/2011
03/2019
כסוף
230BAR
פלדה
מגף, ידית
כן
20/05/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395